पदाधिकारी

Klematis
मा. श्री. पंकज. खो. राहंगडाले
अध्यक्ष
जिल्हा परिषद, गोंदिया
Klematis
मा. श्री. इंजी. यशवंत गणवीर
उपाध्‍यक्ष
Klematis
मा. श्रीमती. सविताताई संजय पुराम
सभापती
महिला व बालकल्याण समिती
Klematis
मा. सौ. पुजा अखिलेश सेठ ( धुर्वे )
सभापती
समाज कल्याण समिती
Klematis
मा. श्री. योपेंद्रसिंह (संजय) टेम्भरे
सभापती
Klematis
मा. श्री. रुपेश ( सोनू ) रमेश कुथे
सभापती