जिल्‍हा परिषद प्रशासकीय अधिकारी

HTML Tables -
मा. श्री. मुरुगानंथम एम ( भा.प्र.से.)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
फोन 07182-236425,
ई-मेल ceozp[dot]gondia[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
ई-मेल zpceo_gondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
डॉ. तानाजी लोखंडे
अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
फोन 07182-232138,
ई-मेल adceozp_gondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्रीमती. प्रमिला जाखलेकर
प्रकल्प संचालक
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा,
फोन 07182-233388,
ई-मेल pdgondia[at]yahoo[dot]co[dot]in
Klematis
श्री. जनार्दन खोटरे
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी,
फोन 07182-236455,
ई-मेल cafo_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. गोविंद . आर. खामकर
(प्रभारी) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
सामान्य प्रशासन ,
फोन 07182-236155,
ई-मेल dyceogenzpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. गोविंद . आर. खामकर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
ग्राम पंचायत ,
फोन 07182-236672,
ई-मेल dyceovp_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री.आनंद पिंगळे
(प्रभारी) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
पाणी व स्वच्छता ,
फोन 07182-234056,
ई-मेल nbazpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. दिनेश. बी. हरिनखेड़े
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
मनरेगा ,
फोन 07182-236672,
ई-मेल dyceovp_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. संजय गणविर
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
बालकल्याण ,
फोन 07182-232870,
ई-मेल dyceocdzpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. सुमित बेलपत्रे
कार्यकारी अभियंता
ग्रामीण पाणी पुरवठा ,
फोन 07182-231554,
ई-मेल eebngondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. अतुल मेश्राम
कार्यकारी अभियंता
सार्वजनिक बांधकाम ,
फोन 07182-237132,
ई-मेल executiveenginner1pwzpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. सत्यजित राउत
कार्यकारी अभियंता
लघूपाटबंधारे,
फोन 07182-233041,
ई-मेल eemizpgondia[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. महेंद्र मडामे
(प्रभारी) कृषी विकास अधिकारी,
कृषी विभाग ,
फोन 07182-232437,
ई-मेल ado_zpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. महेंद्र गजभिये
शिक्षणाधिकारी-प्राथमिक,
शिक्षण विभाग - प्राथमिक ,
फोन 07182-233595,
ई-मेल eopri_zpgondia[at]yahoo[dot]in
Klematis
श्री. कादर शेख
(प्रभारी) शिक्षणाधिकारी-माध्यमिक,
शिक्षण विभाग - माध्यमिक ,
फोन 07182-233593,
ई-मेल rmsagondia1[at]gmail[dot]com
Klematis
डॉ. नितीन वानखेडे
जिल्हा आरोग्य अधिकारी ,
जिल्हा आरोग्य विभाग ,
फोन 07182-231136,
ई-मेल dhozp_gondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
श्री. दिनेश. बी. हरिनखेड़े
(प्रभारी) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग ,
फोन 07182-233291,
ई-मेल swozpgondia[at]rediffmail[dot]com
Klematis
डॉ. कांतीलाल पटले
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ,
पशुसंवर्धन विभाग ,
फोन 07182-234131,
ई-मेल dahozp[dot]gondia1[at]gmail[dot]com
Klematis
श्री. आनंद पिंगळे
गट विकास अधिकारी, गोंदिया ,
पंचायत समिती, गोंदिया ,
फोन 07182-236757,
ई-मेल bdogondia[at]rediffmail[dot]com
श्रीमती. अर्चना अयीचित
(प्र ) गट विकास अधिकारी, आमगाव ,
पंचायत समिती, आमगाव ,
फोन 07189-225235,
ई-मेल bdo_amgaon[at]rediffmail[dot]com
श्री. विलास निमजे
(प्र ) गट विकास अधिकारी, अर्जुनी मोरगाव ,
पंचायत समिती, अर्जुनीमोरगाव ,
फोन 07196-220139,
ई-मेल bdoarun.mor[at]rediffmail[dot]com
श्री. के. एम. रहांगडाले
(प्र ) गट विकास अधिकारी, देवरी ,
पंचायत समिती, देवरी ,
फोन 07199-225141,
ई-मेल bdodeori[at]rediffmail[dot]com
श्री. शुभम जाधव
विकास अधिकारी, गोरेगाव ,
पंचायत समिती, गोरेगाव ,
फोन 07187-232323,
ई-मेल bdogoregaon[at]rediffmail[dot]com
श्री. रविकांत सनाप
गट विकास अधिकारी, सडक अर्जुनी ,
पंचायत समिती, सडक अर्जुनी ,
फोन 07199-233137,
ई-मेल bdosadakarjuni[at]rediffmail[dot]com
श्री. दिलीप खोटेले
(प्र ) गट विकास अधिकारी, सालेकसा ,
पंचायत समिती, सालेकसा ,
फोन 07180-244128,
ई-मेल bdosalekasa[at]rediffmail[dot]com
श्री. सतीश लिल्हारे
(प्र ) गट विकास अधिकारी, तिरोडा ,
पंचायत समिती, तिरोडा ,
फोन 07198-254057,
ई-मेल bdotirora[at]rediffmail[dot]com