पंचायत समिती कार्यालय

पंचायत समिती सडक अर्जुनी

पंचायत समिती विभागाचा प्रमुख हा राज्‍य शासनाचा वर्ग 1 चा अधिकारी असतो त्‍याचा पदनाम गट विकास अधिकारी आहे.

श्री / श्रीमती नाव पदनाम कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक ई-मेल आई डी
श्री खुणे ( प्र ) गट विकास अधिकारी पंचायत समिती, सडक अर्जुनी ०७१९९ - २३३१३७ bdosadakarjuni[at]rediffmail[dot]com