पदाधिकारी

Klematis
मा.श्रीमती उषाताई भुमेश्वर मेंढे
अध्यक्ष
तथा सभापती जलव्‍यवस्‍थापन व स्‍वच्‍छता समिती
Klematis
मा.श्रीमती रचना चामेश्वर गहाणे
उपाध्‍यक्ष तथा वित्त व बांधकाम समिती
Klematis
मा.श्री पी.जी. कटरे
सभापती
शिक्षण व आरोग्य समिती
Klematis
मा.श्रीमती विमल अर्जुन नागपुरे
सभापती
महिला व बालकल्‍याण समिती
Klematis
मा.श्रीमती छाया आत्माराम दसरे
सभापती
क.षी व पशुसंवर्धन समिती
Klematis
मा.श्री देवराज होलीराम वळगाये
सभापती
समाज कल्‍याण समिती