पदाधिकारी

Klematis
मा.श्रीमती सिमा विलास मडावी
अध्यक्ष
तथा सभापती जलव्‍यवस्‍थापन व स्‍वच्‍छता समिती
Klematis
मा.श्री हमीद अल्ताफ अकबरअली
उपाध्‍यक्ष तथा विषय समिती
Klematis
मा.श्री रमेश शोभेलाल अंबुले
सभापती
विषय समिती
Klematis
मा.श्रीमती दोनोडे लता संजय
सभापती
महिला व बालकल्‍याण समिती
Klematis
मा.श्रीमती शैलजा कमलेश सोनवाने
सभापती
विषय समिती
Klematis
मा.श्री विश्वजित रमेश डोंगरे
सभापती
समाज कल्‍याण समिती